SoMe-konton

Vi underhåller och utvecklar våra kunders sociala media-konton på plattformarna Instagram, Facebook och Pinterest. Ofta synkroniserar vi film- och fotograferingstillfällen, där vi skapar allt material in house, vilket ger alla möjligheter till produktions- och kostnadseffektiva projekt.

En stor fördel med vår kompetens in house är att vi på mycket kort tid kan skapa bild- och filmmaterial.

Annonsering

Vi sköter all form av annonsering gällande sociala medier, främst på plattformarna Instagram och Facebook.

Vi arbetar i Ads Manager med långsiktig marknadsföring och med tydliga KPI:er samt uppföljning för att kunna följa utvecklingen och nå bästa möjliga resultat.

Community Management

Vi interagerar dagligen med följare och på så vis lär vi känna olika kontons målgrupper. Här lägger vi mycket tid på den personliga kontakten och ser ett stort värde med att ständigt vara aktiva. Det är ett arbete vi gör manuellt på både organiskt och betalt innehåll.

Samarbeten

Vi har sedan länge väl etablerade kontakter med både stora och små influencer-konton. Vår direktkontakt gör det enklare att skapa rätta samarbeten i sociala medier.